Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 

Tập thể phòng Tổ chức – Hành chính

Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển

phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa khoa Mộc Châu

Phòng Tổ chức-Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện; tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy chế Bệnh viện. Phòng Tổ chức-Hành chính được hình thành cùng với thời điểm phòng Y tế huyện Mộc Châu được kiện toàn năm 1962 từ Bệnh xá Mộc Châu sáp nhập với Bệnh xá Sư đoàn 335. Năm 1991, Trung tâm y tế  Mộc Châu được thành lập theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 15/12/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, phòng Hành chính-Tổ chức-Tài vụ được chính thức thành lập và đi vào hoạt động, qua 14 năm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế. Năm 2005, phòng Hành chính-Tổ chức- Tài vụ được kiện toàn thành lập cùng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Mộc Châu theo Quyết định số 4108/QĐ-BVMC ngày 19/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La. Trải qua 15 năm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo mô hình Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tập thể phòng Hành chính-Tổ chức-Tài vụ đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đội ngũ cán bộ viên chức được rèn luyện lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Năm 2013, phòng được kiện toàn thành phòng Tổ chức-Hành chính theo Quyết định số 2433/QĐ-SYT ngày 10/10/2013 của Sở Y tế Sơn La về việc kiện toàn tổ chức bộ máy các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các thế hệ cán bộ viên chức đơn vị qua các thời kỳ hoạt động, cán bộ viên chức phòng đã  góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu hôm nay.

* Các thế hệ lãnh đạo phòng Hành chính-Tổ chức-Tài vụ qua các thời kỳ:   - Giai đoạn từ 1991-1997:

          + Trưởng phòng: Bà Văn Thị Định

          + Phó trưởng phòng: Ông Khuất Trường Diên

                                            Ông Phạm Văn Thủy

- Giai đoạn từ 1998-2003

          + Trưởng phòng: Ông Khuất Trường Diên

          + Phó trưởng phòng: Ông Phạm Văn Thủy

- Giai đoạn 2004- 12/2008

          + Trưởng phòng: Ông Khuất Trường Diên

          + Phó trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thành

                                            Bà Nguyễn Thị Chung

                                            Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

- Giai đoạn 01/2009- 5/2011

          + Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thành

          + Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Chung

                                            Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

- Giai đoạn 6/2011- 6/2014:\

         + Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thành

         + Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Chung

- Giai đoạn 7/2014- 8/2016:Phòng Tổ chức-Hành chính

         + Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thành

         + Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Chung

                                           Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Giai đoạn 9/2016- 8/2017:

         + Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thành

         + Phó trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Bộ

                                              Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Giai đoạn 9/2017- 9/2018:

        + Q. Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Bộ

- Giai đoạn từ 10/2018-7/2020

        + Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Bộ

- Giai đoạn từ 8/2020

        + Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Bộ

        + Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh

* Tổ chức, biên chế:

- Tổng số cán bộ, viên chức hiện có 10 người, trong đó:

+ BSCKII: 01

+ Cử nhân Điều dưỡng: 02

+ Cử nhân Luật: 01

+ Cử nhân Kế toán: 02

+ Y sĩ: 01

+ Kỹ sư kỹ thuật điện: 01

+ Nhân viên khác: 02

- Có 02 bộ phận, cụ thể:

+ Hành chính quản trị: Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng; Cung ứng vật tư văn phòng, ấn phẩm, đảm bảo điện, nước sạch, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của bệnh viện; thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách, phục vụ hội nghị; mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý hệ thống văn bản; bảo vệ trật tự trị an và phòng chống cháy nổ.

+ Tổ chức cán bộ: Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về công tác đối nội, đối ngoại; lao động tiền lương; Quản lý nhân lực; Tuyển dụng, chế độ chính sách; Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đào tạo cán bộ; Quy hoạch cán bộ, Bảo vệ chính trị nội bộ.

 

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 • Tập thể:
 • 07 Lượt Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La tặng;
 • 12 Lượt được UBND tỉnh công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc
 • 60 Lượt Sở Y tế, UBND huyện tặng Giấy khen
 • Cá nhân:
 • 01 Cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”
 • 03 Cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp “Bằng Lao động sáng tạo”
 • 08  Lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
 • 33  Lượt cá nhân được Sở Y tế công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi dua cấp cơ sở
 • 07 Cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương “ Vì sức khỏe nhân dân
 • 02 Cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
 • 01 Cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”
 • 05 Cá nhân được UBND tỉnh Sơn La tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”.
 • 04 Cá nhân được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen
 • 03 Cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen
 • 09 Lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen
 • 32 Lượt cá nhân được UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen
 • 01 Cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen

 

View 1274

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

 • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
 • 02123.866.152
 • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK