Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
  1. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Mộc Châu được thành lập…. năm 20..  . theo Quyết định số 4108QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Nhân lực 08: 01 trưởng phòng; 01 phó phòng; 06 nhân viên.

  1. Chức năng, nhiệm vụ phòng điều dưỡng.
  1. Chức năng

Là Phòng nghiệp vụ, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

1. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức, chỉ đạo  điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng,  hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc chăm sóc người bệnh toàn diện.

  1. Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh:

Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.

Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

          VI. Thành tích đạt được

STT

Hình thức khen thưởng

Quyết định

Năm

1

Giấy khen Sở y tế

QĐ số 27/QĐ-SYT

2008

2

Giấy khen Sở y tế

QĐ số 04/QĐ-SYT

2009

3

Giấy khen Sở y tế

QĐ số 3637/QĐ-SYT

2011

 

 

 

 

View 1245

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

  • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
  • 02123.866.152
  • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK