Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 

- Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu được thành lập từ năm 2005 theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế Sơn La.

- Năm 2006-2014; Bác sỹ: Vũ Giang An làm trưởng khoa

- Năm 2006- 2020; KTV gây mê: Đỗ Thị Hương làm phó trưởng khoa

- Năm 2014 - đến nay: Cử nhân ĐD: Nguyễn Văn Toán làm trưởng khoa

 - Khoa có nhiệm vụ thực hiện giặt là đồ vải – hấp sấy dụng cụ y tế. Năm 2016 khoa được xây dựng mới với diện tích 288 m2, hệ thống trang thiết bị đã đi vào hoạt động và thực hiện quản lý dụng cụ, đồ vải tập trung đúng theo mô hình hoạt động của khoa Chống nhiễm khuẩn.

- Năm 2010 khoa Chống nhiễm khuẩn được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của BYT. Năm 2017 khoa được Ban QLDA Hỗ trợ xây dựng 02 hệ thống xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý chất thải lỏng. Chất thải, thải ra đạt quy chuẩn môi trường và từ đó đến nay với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện khoa đã không ngừng phát triển góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn với tổng số 6 CBVC. Trong đó gồm có 01 ĐHĐD, 01 KTV gây mê hồi sức, 01 Nhân viên TTB, 03 Hộ lý.

 Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện. Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Giám sát các vụ dịch, xử trí các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp quản lý tai nạn rủi do nghề nghiệp. Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và toan áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

View 886

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

  • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
  • 02123.866.152
  • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK