Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

 

I. Quá trình hình thành phát triển

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Năm 1993 Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập trải qua gần 30 năm hoạt động và cống hiến, phòng đã đạt được nhiều thành tích tốt.

Các thành viên của phòng luôn tìm giải pháp để hoàn thành công việc được giao, nâng cao chất lượng hiệu quả của công việc, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo bệnh viện.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chú trọng cân bằng giữa tập trung công việc và thư giãn, nhằm để đạt hiệu quả công việc cao, giảm áp lực làm việc cho nhân viên.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

-  Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

-  Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

-  Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các cán bộ nhân viên trong Bệnh viện

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, chế độ chuyên môn, bình bệnh án, sinh hoạt chuyên môn như: bệnh án, sử dụng thuốc, phẫu thuật, báo cáo Giám Đốc kịp thời chỉ đạo và có những biện pháp khắc phục những biểu hiện vi phạm chế độ, nguyên tắc, quy định.

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện: triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

III. Đội ngũ nhân sự

 1.  Giới thiệu thành viên

 Phòng KHTH có 08 thành viên gồm:

 • 01 Thạc sĩ bác sĩ.
 • 01 Bác sĩ
 • 01 Thạc sĩ kinh tế
 • 01 Cử nhân Luật
 • 01 Cử nhân Thống kê
 • 01 Điều dưỡng
 • 01 Hộ Sinh
 • 01 Cử nhân CNTT
 1. Cơ cấu tổ chức

 

 

Ths.Bs. Trịnh Anh Tuấn

Trưởng phòng KHTH

IV. Thành tựu đã đạt được

1. Công tác thống kê, kế hoạch

Là đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của Bệnh viện.

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch, hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động chung của Bệnh viện.

Phối hợp cùng Tổ quản lý chất lượng bệnh viện Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng năm 2022: Dựa vào kết quả kiểm tra cuối năm 2021 về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện từ đó xây dựng kế hoạch củng cố vững chắc những tiêu chí đạt được trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch cho nhưng tiêu chí thực hiện trong năm 2022. Những tiêu chí chưa thực hiện được sẽ phối hợp với các khoa phòng để lên lộ trình cho những năm tiếp theo.

2. Công tác khám chữa bệnh

Tổng hợp báo cáo tính hình hoạt động của các đơn vị trong Bệnh viện, giúp Giám đốc làm việc trong hội nghị giao ban thường quy hoặc đột xuất.

Tổ chức, điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Ban Giám đốc và các cơ quan cấp trên xét duyệt.

Phối hợp thực hiện, đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế cho người bệnh tại Bệnh viện.

Xây dựng hệ thống hàng chờ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh nhanh và tiện ích hơn.

Xây dựng hệ thống cảnh báo các dịch vụ kỹ thuật có điều kiện, theo ICD 10 giảm tỷ lệ xuất toán BHYT hàng quý, hàng năm. Đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế liên thông hàng ngày, giúp công tác thanh quyết toán nhanh hơn

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. Đang từng bức xây dựng hệ thống máy chủ và các máy con đủ điều kiện đáp ứng được phần mềm bệnh án điện tử. Đầu mối xây dựng các quy trình, biểu mẫu hồ sơ bệnh án đưa vào phần mềm tiến tới triển khai bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, hồ sơ khám sức khỏa điện tử

Tháng 10 năm 2022 bệnh viện đã và đang triển khai kế hoạch thực hiện chữ ký số và dự kiến tháng 11 sẽ bất đầu đi vào hoạt động

3. Công tác đào tạo

Phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đưa cán bộ nhân viên tham gia các khoá đào tạo, lĩnh hội kiến thức chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật mới.

4. Lưu trữ hồ sơ bệnh án

Duy trì tốt chế độ lưu trữ, bệnh án, phim... luôn được sắp xếp bảo quản theo thứ tự, đúng quy định, đảm bảo an toàn, dễ khai thác phục vụ tốt công tác sao chép, xác nhận bệnh, phẫu thuật, thương tích điều trị tại Bệnh viện, Bộ phận thống kê lưu trữ đã tích cực trong thu thập, lưu trữ số liệu thống kê làm báo cáo kịp thời khi có lệnh của trên.

Hỗ trợ các cơ quan pháp luật trong việc xác minh thông tin hồ sơ.

5. Các công tác khác

Triển khai kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại.

6. Khen thưởng

- Phòng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Tặng danh hiệu tập thể lao động Xuất sắc.

- Nhiều lần đạt được giấy khen của Sở Y tế Sơn La và UBND huyện Mộc Châu.

View 496

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

 • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
 • 02123.866.152
 • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK