Khoa dược – TTB

Tập thể khoa dược năm 2019

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Since essay services offered rise to more competition, a few pupils hired ghostwriters and cheap writers Custom research paper includes all the pieces of term paper at essay lib your academic expertise in your area.

to make ends meet.

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao. Thời kỳ chiến tranh, khoa Dược là bộ phận pha huyết thanh lớn, chi viện cho các cơ sở khác. Ngoài ra còn tự pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.

Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong Bệnh viện hạng  II đặc biệt, tập thể khoa Dược luôn là một tập thể đoàn kết mạnh vững mạnh, phấn đấu hết sức mình, vượt khó, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ban lãnh đạo đương nhiệm

   Trưởng khoa: PGĐ.CK I. Hoàng Tiến Bình

   Phụ Trách Khoa: DS. Trần Thị Mai Hồng

Số lượng cán bộ trong khoa

   Tổng số: 11cán bộ nhân viên

   Gồm: Dược sĩ đại học :  4

   Dược hạng IV: 7

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức Năng:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.  Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

Nhiệm Vụ:

Lập kế hoạch cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm, bông băng gạc nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) của Bệnh viện

Quản lý đấu thầu mua thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao cho toàn Bệnh viện theo quy định.

Quản lý, theo dõi việc xuất nhập, cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu trong Bệnh viện.

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị

Bảo quản Thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc tốt”.

Tổ chức pha chế, sắc thuốc , đóng gói cho bệnh nhân  YHCT sử dụng trong Bệnh viện.

Thực hiện công tác Thông tin thuốc, Dược lâm sàng, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác Cảnh giác Dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến các tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa phòng trong Bệnh viện.

Đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cơ sở thực hành cho hoạt động đào tạo y dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

Tham gia Hội chẩn khi được yêu cầu

Tham gia theo dõi quản lý kinh tế y tế liên quan đến thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại Bệnh viện.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, bông băng gạc, hóa chất -vật tư tiêu hao chạy máy theo nhu cầu của Bệnh viện; Đóng góp tích cực cho hoạt động Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện; Làm tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, bông băng gạc, hóa chất-vật tư tiêu hao chạy máy; Thực hiện tốt công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Bệnh viện: Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng; Góp phần quan trọng vào việc hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong Bệnh viện. Bên cạnh đó, công tác tự đào tạo cho cán bộ trong khoa và sinh hoạt khoa học hàng tuần tại khoa được tiến hành theo lịch định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Khen thưởng của tập thể khoa Dược

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng.

Biên soạn tổng kết các nhóm thuốc cơ bản dùng trong ngoại khoa để phổ biến nội bộ.

Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở, trên 2 đề tài / năm. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015.