Ban giám đốc

Giám Đốc: Vi Hồng Kỳ
Trình độ chuyên môn: BS.CK II
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại di động: 0912171607
Email: hongkybvmc@yahoo.com
Phó Giám Đốc: Vũ Giang An
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại di động: 0973534999
Email: vugianganmc@gmail.com